Veranderingen in ijltempo

Van lijn- naar netwerkorganisatie

“Vanaf 1 januari 2015 heeft er een omvangrijke taakverschuiving in het sociale domein plaatsgevonden. Taken die nu door het Rijk en provincies worden vervuld, zijn overgeheveld naar gemeenten.”

Dit is slechts één voorbeeld, de veranderingen in de zorg buitelen over elkaar heen. Dat vraagt veel van zowel de zorgorganisaties als ook van de medewerkers. Evenwicht Training & Coaching begeleidt u van een lijnorganisatie naar een netwerkorganisatie. Dankzij deze structuurverandering bent u klaar voor de toekomst!

Mindset

Een structuurverandering van een lijnorganisatie naar een netwerkorganisatie lukt niet van de één op de andere dag. Dit vraagt van medewerkers een totaal andere mindset.

Er wordt een steeds groter beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid en dus zelfsturing van de medewerker. Zo’n veranderproces is zeer dynamisch; de gehele organisatie is daarbij betrokken.

Evenwicht Training & Coaching geeft antwoord op de vraag hoe uw organisatie op termijn definitief de mindset bij iedere medewerker kan veranderen om de structuurverandering te laten beklijven.

Aan de slag

In de veranderende zorg is efficiënter werken pure noodzaak; er is immers steevast minder geld beschikbaar. Dit biedt echter juist kansen om processen te verbeteren en over te gaan op zelfsturing.

Een structuurverandering vraagt van iedereen de maximale inzet, juist in de zorg. Dit geldt niet in de laatste plaats voor het management.

Het beste resultaat boek je immers pas wanneer álle neuzen dezelfde kant op staan!

Zelfsturing en kwaliteit

Teams zullen operationeel anders moeten gaan werken en zelfsturend moeten worden met betrekking tot financiën, roosters en de kwaliteit van zorg.

Het doel? Er blijft tijd over voor waar het in de zorg om draait: kwalitatief goede zorg verlenen en relaties onderhouden met cliënten.

Evenwicht Training & Coaching adviseert, begeleidt en coacht leiders, teams en individuele medewerkers tijdens zo’n structuurverandering.

Dankzij jarenlange ervaring weet ik op een praktische én respectvolle manier aantoonbare resultaten te boeken.

Geïnteresseerd in een kennismaking? Neem direct contact op!

Heleen van den Houten