Evenwicht Coaching

Executive Coaching

Als directeur of leidinggevende merk je dat je niet iedere medewerker kunt motiveren om dat te doen wat bij de functie hoort en past bij de visie van het bedrijf. Hoe werkt dit bij de diverse medewerkers? Kortom: “Hoe krijg je ze zover”? (Draagvlak zonder dwang)

Je wilt graag je leiderschapscompetenties verder ontwikkelen en die op een constructieve manier inzetten in je huidige functie of in een nieuwe functie. Samen brengen wij je leiderschapsstijl in kaart. Voorbeelden uit de praktijk vertalen wij naar nieuw constructief gedrag en competenties die je verder kunt ontwikkelen.

Tijdens een aantal bijeenkomsten krijg je meer inzicht in jezelf en in je leiderschapsstijl en hoe je die in kunt zetten als leidinggevende. Je krijgt inzicht  in je eigen gedrag en wat dat betekent in de interactie met je medewerkers. Je leert wat medewerkers motiveert en wat ze nodig hebben om verantwoordelijkheid te nemen. Je kunt situationeel ander gedrag inzetten en dat doen wat nodig is.

 

Personal Coaching

Carrière

Je werkt al geruime tijd in een functie die je wel leuk vindt. Echter je moet zeker nog 15 jaar werken. Je vraagt je af: “Is dit nu wat ik blijf doen tot mijn pensioen?”. Je hebt alleen geen idee wat je nog meer kunt en wilt. Ik help je in te kaart te brengen waar je talenten nog meer liggen en die in of om te zetten naar een nieuw toekomstperspectief. Dit kan zijn door de omstandigheden te veranderen of door een heel nieuwe uitdaging aan te gaan.

Persoonlijke ontwikkeling

Je wilt je graag verder ontwikkelen. Je merkt dat je elke keer tegen dezelfde thema’s aanloopt.

Bijvoorbeeld je bent snel geraakt door feedback over wat je doet. Je voelt je persoonlijk aangevallen en denkt: Ben ik wel goed genoeg? Hoe houd je wie jij bent gescheiden van wat jij doet? Vanuit jouw eigen persoonlijkheid en de praktijk gaan wij op zoek naar hoe jij in die situaties constructief kunt reageren, zonder jezelf naar beneden te halen.

Of: Je vindt het lastig om te gaan met mensen die qua persoonlijkheid heel ver van je af staan. Je hebt de neiging om precies dat te doen wat niet helpt. Je weet dat ergens wel, maar hoe kan het anders?

Re-integratie

Je bent uitgevallen op je werk. Je hebt normaal wel goed in de gaten wanneer je aan je taks zit. Toch ben je een grens overgegaan en zit je nu ziek thuis. Je krijgt te maken met een Arboarts en een werkgever die wel helpend is, maar ook de wettelijke regels moet toepassen. Hoe zorg je dat je op een goede manier weer terugkomt en dat de situatie zich niet herhaalt? Samen, zo nodig met je leidinggevende, maken wij een plan. Voorbeelden uit de praktijk vertalen wij naar ander, soms nieuw gedrag, zodat jij weer met plezier en gezond je werk kunt hervatten

Begrenzen; wat is er van jou en waar begint het voor een ander?

Je wilt je werk goed en met plezier doen. De werkdruk is echter zeer hoog. Hoe blijf je gezond, en hoe verlies je niet het plezier in je werk, terwijl de wereld om je heen van alles van je vraagt en je het idee hebt geen nee te kunnen zeggen? Wat is van jou en wat is van een ander? Hoe herken je je grenzen? Kortom hoe kun je nee zeggen met behoud van de relatie met collega’s? Ik help je dat te doen op een manier die bij jou past, zodat je energiebalans goed blijft en je plezier in je werk houdt.

Functioneren

Soms hebben jouw leidinggevende en jij een verschil van mening over hoe je functioneert. Je krijgt de opdracht mee dat er een aantal zaken moeten veranderen. Je weet niet hoe je dit moet aanpakken. Ik help je vanuit je sterke kanten dat te doen waar je goed in bent en wat past bij je functie.

Transitie coaching

Onderwijs

Als transitiecoach help ik scholen in de fase van ontwikkeling waar de school op dat moment zit. Soms heel simpel door de verbinding te zijn tussen de cursisten in mijn training en de directie. Wat hebben zij van elkaar nodig? Soms vanuit de directie, adviserend, hoe zorg je ervoor dat de mensen in je organisatie ook mee kunnen doen in de (vernieuwde) visie van de school?

Gemeenten

In het sociaal domein wordt een steeds betere samenwerking gevraagd van de professionals en de diverse loketten. Gemeenten ontwikkelen steeds meer visie als het gaat om één loket en één klantbenadering voor de burger, terwijl de loketten vaak in de praktijk nog andere startpunten hebben. Waar beginnen wij? Bij de burger of bij de wet- en regelgeving? Ik help gemeentes en hun medewerkers door middel van training en coaching om vanuit hetzelfde uitgangspunt, namelijk de burger, te denken en wat daarvoor nodig is.

Zorg

In de organisatiekanteling naar zelforganisatie ontstaat er vaak gedoe. Begrijpen medewerkers en teams waarom de directie deze weg gekozen heeft, of wordt het alleen als bezuiniging ervaren? Hoe leg je de brug tussen de beleidsmakers en de mensen die het ook uit gaan voeren? Hoe neem je je medewerkers vanaf het begin mee, zodat zij ook gemotiveerd raken om met elkaar te zorgen dat zelforganisatie van de grond komt? In dit proces ontstaat vaak veel ruis. Via de vier teamdimensies van effectieve teams krijgen wij de ontwikkelvraag snel boven water en weten wij wat voor interventies nodig zijn.

Teamcoaching

Zorg

Van zorgprofessionals wordt steeds meer verwacht dat zij zelf hun werk organiseren en als team verantwoordelijkheid dragen voor en de kwaliteit de zorg en voor elkaar. Hoe doe je dit nu met elkaar? Dat eerste daar ben je voor opgeleid. Dat tweede vaak niet. Wat doe je als er gedoe is in je team? Verdeling van rollen, taken en verantwoordelijkheden is helemaal niet waar je mee bezig bent. Feedback geven aan collega’s, zelfroosteren. Weet je hoe moeilijk dat is? Als coach help ik teams het gedoe om te zetten naar constructieve afspraken, helder te krijgen wat je als team te doen hebt in de interactie met elkaar en rollen en taken zo te verdelen dat je samen verantwoordelijkheid kunt dragen voor het geheel. 

Als gevolg van de ontwikkelingen in de gezondheidszorg worden zaken steeds anders en beter georganiseerd. Verpleegkundig meesterschap (leiderschap) is slechts één voorbeeld. Het gaat steeds over hoe de cliënt/patiënt meer zelfredzaam kan zijn. Voor de zorgprofessionals betekent dit dat zij anders gaan werken. Ik begeleid zorgprofessionals in hoe ze dit met elkaar en ook in hun team voor elkaar krijgen. 

Universiteiten

Van leerstoelgroepen wordt steeds meer verwacht dat ze niet alleen het onderzoek en het onderwijs verzorgen, maar ook samenwerken op de diverse gebieden en ook hun eigen projecten binnenhalen. Dat is soms spannend, want als ik een collega inhuur gaat dat van mijn budget af. Hoe kun je elkaar stimuleren om samen te werken in de overtuiging dat 1 en 1 ook 3 kan zijn? Hoe vullen wij elkaar aan en waar zijn en blijven wij autonome professionals? Door een teamprofiel te maken is er snel inzicht in hoe je elkaar aan kunt vullen en met plezier kunt samenwerken.

Intervisie

Gemeente

Van een gebiedsteam bij een gemeente wordt verwacht dat zij goed samenwerken met de diverse loketten in het sociale domein. Echter zij hebben niet allemaal hetzelfde uitgangspunt. Begin je bij de cliënt, of begin je bij de wet- en regelgeving? Hoe zorg je dat de cliënt goed geholpen wordt binnen de bestaande wet- en regelgeving. Via het persoonlijkheidsprofiel DISC kijken mensen eerst naar zichzelf. Wie ben ik in de interactie met mijn omgeving? Dit gaat over samenwerking, maar ook over feedback geven en ontvangen. Tijdens intervisie bijeenkomsten kijken wij hoe zij als dienstverleners in het sociale domein één gezicht naar hun klanten kunnen laten zien en ze via één loket zo goed mogelijk kunnen helpen.

Zorg

Een team specialistisch verpleegkundigen in de jeugdzorg wil met elkaar deskundigheidsbevordering doen. Zij willen o.a. afspraken maken over hoe zij uniform werken. Zij weten niet zo goed hoe. Zij hebben het al regelmatig geprobeerd, maar ze komen niet tot afspraken. Zij blijven hangen op de inhoud en komen niet toe aan het hoe. Ik heb de deelnemers eerst een communicatieprofiel laten maken, zodat zij van zichzelf en van elkaar weten hoe zij communiceren. Per bijeenkomst wordt één onderwerp besproken. Naast dat het onderwerp inhoudelijk besproken wordt, leren zij ook hoe zij constructief met elkaar kunnen communiceren en het beste afspraken maken. En nog belangrijker: Hoe zij elkaar aanspreken op het houden van die afspraken!

RTGS Intervisor

Wat doe je als tolk gebarentaal in een tolksituatie waarin je je minder prettig voelt en de interactie tussen je opdrachtgever en/of omgeving maken dat je het gevoel hebt niet optimaal te kunnen presteren?

In navolging op de nascholing Breng je tolktalent in kaart en Tolk jij introvert of extrovert gaan wij het geleerde nog meer in praktijk brengen. Casuïstiek wordt ingebracht in de intervisie. Samen kijken wij naar wat jij vanuit jouw persoonlijkheid nog meer kunt doen om een goed resultaat neer te zetten waar jij je ook prettig bij voelt.

Ik ben geregistreerd bij het RTGS als intervisor.

 

Twijfel niet langer, laten we aan de slag gaan!