Evenwicht training &coaching

Ik ben Heleen van den Houten

Ik vind de mens een zeer boeiend wezen. Wij hebben zoveel mogelijkheden. Veel meer dan wij dagelijks inzetten.

In ons werk wordt er van alles van ons verwacht. Veranderingen zijn vaak meer regel dan uitzondering.

Ik werk als trainer, coach en adviseur.

De mens en zijn omgeving is altijd het vertrekpunt bij al mijn opdrachten. Of dit nu een groep docenten is die meer coachende gesprekken gaan houden met hun leerlingen, of een een groep zorgprofessionals die zelforganiserend gaan werken of een leiderschapsteam dat meer wil leren over persoonlijk leiderschap en leidinggeven of een MT dat beter wil samenwerken.

Al onze trainingen zijn ontworpen met het didactisch model van Karin de Galan, School voor Ttraining. Dit maakt dat vooral de transfer naar de praktijk beter geborgd wordt.

DE MENS IN HET PROCES

Altijd moet of wil die mens iets in dat proces. Ik adviseer, train en coach organisaties en hun medewerkers in dit proces. De vraag is altijd het startpunt voor mijn inspanning en interventie. Afhankelijk daarvan zet ik in wat nodig is.

WANNEER IS EEN OPDRACHT GESLAAGD?

Voor mij is mijn opdracht geslaagd als mensen geleerd hebben wat zij in kunnen zetten om dat te doen wat zij willen of wat er van hen verwacht wordt. Regie kunnen nemen waar nodig, vanuit wie zij zelf zijn en in de omstandigheden waar zij werken of zijn.

SAMENWERKING

Ik ben een zelfstandig trainer met een sterk netwerk. Ik weet waar ik goed in ben en waar het goed is om extra ogen, oren, handen en ervaring te hebben. Daarom werken we regelmatig samen met zorgvuldig geselecteerde partners.

Judith Kat

‘Het verschil maken’, dat is voor mij altijd het uitgangspunt. Als ik leerkrachten train, als ik studenten coach, als ik kinderen begeleid bij het ondernemend leren, dan gaat het er wat mij betreft altijd om dat de bijdrage die ik lever de leerkrachten, de studenten en de leerlingen een stap verder helpt. Dat betekent voor mij scherp kijken, goed vragen en doorvragen en goed aansluiten bij wat de ander nodig heeft. En wat is dan het effect? Vaak is dat ‘the magic’. De leerling ervaart opeens dat het haar wèl lukt een mooie mail te sturen naar de wethouder en dat die dan ook echt komt om het project te openen! De student lukt het nu wèl om een goede planning te maken en zo het tentamen te halen en de leerkracht stelt nu vragen aan de student, waardoor ze zèlf gaat nadenken en zo een betere stage loopt! Als dit het effect kan zijn van mijn bijdrage, dan is mijn missie geslaagd.

www.katwijs.nl

PION

Pion staat voor Proces Innovatie ONderwijs. Het optimaliseren en innoveren van bestaande schoolorganisaties en het ontwerpen van nieuwe schoolorganisaties. Drijvende kracht achter Pion is Arjo Drost.

www.pionderwijs.nl

In the Mirror

In the Mirror richt zich op reflectie aan tolken. Van tolken wordt gevraagd om naast technische, tolk- en taalvaardigheden ook reflectievaardigheden te ontwikkelen. Omdat een tolk mens is. En geen machine. Lianne Nap, zelf ook tolk, geeft supervisie, intervisie, coaching en nascholingen aan tolken. Zowel in Nederland als daarbuiten. 

www.inthemirror.eu

Wassink Training  en Coaching

Wassink training en coaching biedt communicatieve vaardigheidstrainingen aan die je wél bij blijven door de manier waarop de training is opgebouwd. Daardoor is iedere training effectief en resultaatgericht. Door de interactieve manier van trainen is er direct resultaat en kan het geleerde meteen in de praktijk toegepast worden. Na een training van Wassink Trainingen ga je voortaan moeiteloos gesprekken aan die je voorheen liever uit de weg ging.

www.wassinktrainingen.nl

Overig

Daarnaast werken wij in wisselende samenstellingen samen met bekende vakspecialisten.

Zullen we binnenkort eens kennismaken?