Evenwicht Trainingen

Training Coaching in het onderwijs

Hoe begeleid je leerlingen zo, dat zij zelf in staat zijn om keuzes te maken en hun leren meer in eigen hand kunnen nemen?

In flexibel onderwijs worden er steeds meer coachingsvaardigheden gevraagd van de docent. Het leerlinggericht lesgeven en begeleiden is op steeds meer scholen een speerpunt. De rol van coach verschilt nogal met de rol van docent.

Ik leer docenten hoe ze vanuit hun eigen talenten ook die kwaliteiten en competenties met plezier in kunnen zetten in hun coachgesprekken met de leerlingen.

DISC-training

Succesvolle mensen kennen hun eigen sterkten en mogelijkheden. Zij passen hun gedrag aan de situatie aan, kennen hun toegevoegde waarde in de interactie met hun omgeving, zoeken ondersteuning waar nodig en zijn in staat moeilijke situaties of conflicten het hoofd te bieden.

Het DISC-profiel geeft snel inzicht in waarom mensen doen wat zij doen en hoe het ook anders zou kunnen, gerelateerd aan de situatie. In de DISC-training leer je wie jij bent in de interactie met anderen en wat het effect is van jouw gedrag. Vooral ook hoe je ander gedrag in kunt zetten, zodat je zelf meer regie hebt over het eindresultaat.

Persoonlijke Kracht

Dat optimaal presteren in je werk hetzelfde zou zijn als continu 110% ergens voor gaan, is een illusie. Dat weet je. Je bent je bewust dat het op peil houden van je accu een noodzakelijkheid is, maar hoe vind je de balans tussen gas geven en rust houden? Hoe kun je stevig blijven staan binnen de hectiek van je omgeving?

Persoonlijke Kracht is een stevige en inspirerende training die je aanzet tot zelfreflectie.  Kortom: voor harde werkers die zich geconfronteerd zien met hoge eisen, lastige keuzes, vele taken en verantwoordelijkheden en het soms lastig vinden om hun accu op te laden.

De training Persoonlijke kracht gaat over werken en blijven werken vanuit je persoonlijke kracht. Wanneer je veerkrachtig en energiek in het leven staat, ben je een inspiratiebron voor jezelf en je (werk)omgeving. Zo leer je je tijd en kwaliteit optimaal gebruiken. Je hebt meer invloed op je eigen ontwikkeling en je creëert de mogelijkheid om een maximale bijdrage te leveren aan jouw organisatie.

Van Persoonlijke kracht naar Teamkracht

Gedoe in teams is er altijd en dat is goed nieuws!

Dat betekent in ieder geval dat er verscheidenheid is in persoonlijkheden en dat er meerdere meningen en zienswijzen zijn over hoe het werk gedaan moet worden.

Onze overtuiging is dat mensen meer in huis hebben dan dat ze tot nu toe inzetten. Als je weet waarom je doet wat je doet, heb je meer keuzes in welk gedrag je in de diverse situaties in zet.
Hoe zou het zijn als:

 • het team gedoe zelf op kan lossen?
 • ieder teamlid inzicht heeft in eigen gedrag en in dat van de ander?
 • dit gedrag herkend en erkend wordt?
 • teamleden constructief gedrag in kunnen zetten in elke situatie?

Het resultaat is een team dat effectiever samenwerkt en gebruik maakt van elkaars persoonlijke krachten en kwaliteiten.

Programma:

Ochtend: Wie ben ik als teamlid?

 • Wij starten met het persoonlijkheidsmodel DISC. In korte tijd krijg je inzicht in jouw eigen gedragsstijl en de gedragsstijl van de ander. Wat betekent dat voor de interactie in je team?
 • Daarna gaan wij direct de praktijk in. Deze inzichten passen wij direct toe en probeer je uit op jouw eigen casuïstiek. Wat gebeurt er als je in staat bent je gedrag aan te passen aan de situatie? Hoe kun je, afhankelijk van jouw rol en verantwoordelijkheid, inspelen op het gedrag van de ander? Heeft dit dan ook een ander effect? En het belangrijkste. Ben je tevreden over het resultaat?

Middag: Wat voeg ik toe aan mijn team en wat heb ik nodig van mijn team?

 • In de ochtend heb je veel geleerd over jezelf. Nu zoomen we in op je teamgenoten. Hoe goed ken je hen eigenlijk? En begrijpen jullie elkaar altijd goed? Hoe kun je het beste met elkaar omgaan?
 • Daarna gaan we weer de praktijk in. Hoe verhouden jullie je tot elkaar? Wat heb je nodig als teamlid  om samen met je team de gestelde doelen te halen? Hoe vul je elkaar aan in plaats van elkaar te frustreren?

Na de training ben je stijlflexibel en kun je in iedere situatie dat doen wat nodig is om je (team)doel te behalen. De training is bedoeld om samen met je team te doen. Je leert je collega’s op een heel andere manier kennen en kunt daardoor ook van elkaar leren

Waardering: 7 PE-punten voor leden van Horus
Locatie: In Ede of op eigen locatie
Ik geef deze training samen met Bianca Wassink van
Wassink Training & Coaching

Communicatie

Communiceren is een breed begrip en wij doen het allemaal de hele dag.

Ik bied, vaak incompany trainingen aan over o.a. feedback geven en ontvangen, communicatiestijlen, klantgericht communiceren en verbindend communiceren.

Iedere training wordt op maat gemaakt. De vraag is leidend voor het programma.

Breng je tolktalent in kaart

Nascholing voor tolken

Herken jij dit?

 • Je vindt je tolkopdrachten vaak heel leuk, maar soms
 • Je ervaart dat je een andere tolk bent dan je collega.
 • Je bent nieuwsgierig naar kenmerken van jouw persoonlijkheid.

Dan herken je dit ook . . .

 • Je wilt graag weten wat voor jou motiverende omstandigheden zijn en welke tolkopdrachten daar (niet) bij passen.
 • Je wilt je talenten bewuster inzetten tijdens tolkopdrachten.
 • Je wilt weleens onderzoeken waarom en wanneer jouw gedrag (soms) schuurt met het gedrag van je collega.

Waarom deze nascholing volgen?

Of je nu tolkt in het onderwijs, bij vergaderingen, bij de IND, op kinderfeestjes, bij de politie of op congressen: in je werk kom je allerlei mensen tegen. Deze tolkgebruikers bevinden zich in jouw werkcontext. Als je samenwerkt met een andere tolk, kleurt die collega ook jouw werkcontext. Al die anderen doen iets met jou en met jouw reactie. Jij bouwt een taalbrug in je werk. Maar niet alleen dat: jij doet er toe in de interactie met díe mensen, in díe situatie op dát moment. Interactie is veel meer dan taal alleen. Interactie heeft te maken met wie je bent en met wat je doet. Hoe beter jij jezelf kent, je eigen gedrag en het gedrag van de ander herkent en erkent, hoe beter jij constructief gedrag in kunt zetten tijdens je tolkopdrachten.

In deze nascholing gaan we aan de slag met een wetenschappelijk gevalideerd instrument, de DISC. De DISC is een persoonlijkheidsmodel dat gaat over jouw persoonlijkheid en jouw gedrag. En dan met name gedrag in relatie tot de situatie waarin je je bevindt. Het meetinstrument bestaat uit twee vragenlijsten met elk 24 vragen. De uitkomst van deze persoonlijke vragenlijst wordt vertaald naar een (persoonlijkheids)profiel. Dat profiel vormt de basis van deze nascholing. Je leert om de DISC concreet toe te passen op je gedrag in jouw specifieke tolksituatie.

Deze training geef ik samen met Lianne Nap van In the Mirror

Tolk jij introvert of extrovert?

Nascholing voor tolken

Herken jij dit?

 • Je tolkt regelmatig in verschillende situaties.
 • Je vindt het leuk om door je tolkopdrachten steeds nieuwe dingen te leren.
 • Je merkt dat de interactie in de ene tolkopdracht je meer energie geeft dan in de andere.

Dan herken je dit ook . . .

 • Je lekt emmers vol energie als je op feestjes en bij etentjes tolkt. Je wilt weten waar jouw energielek zit.
 • Je krijgt energie van het tolken op feestjes en bij etentjes. Je wilt weten hoe je jouw energie op anderen over kunt brengen.
 • Je vindt het heerlijk om (wetenschappelijke) presentaties vooraf aan het tolken van een congres uitvoerig te bestuderen. Je wilt graag weten waarom niet alle collega’s dat doen.
 • Je tolkt graag op congressen, maar hebt een hekel aan de voorbereidingen. Je wilt graag weten hoe je je voorbereiding leuker kunt maken.

Dag 1

Je leert introvert en extrovert gedrag herkennen
Zowel extrovert als introvert gedrag zijn deel van onze persoonlijkheid. Waardevol! Afhankelijk van de situatie en de persoon met wie je praat of werkt zul je zelf op een bepaalde manier reageren: je zet meer introvert of juist meer extrovert gedrag in. Hoe beter je jezelf leert kennen, hoe beter je in staat bent om jezelf flexibel op te stellen in tolksituaties.  Je staat stil bij wat jouw introverte en extroverte kant nodig hebben in een tolksituatie, niet alleen om de opdracht kwalitatief goed uit te voeren, maar ook om er energie van te krijgen.

De ene introvert is de andere niet
We plakken geen labels, maar zoeken naar handvatten. Als je veel kenmerken van introvert gedrag bij jezelf herkent, zul je merken dat je collega een hele andere introvert is.  Ook voor extrovert handelende mensen is er dat onderscheid. Je leert wat dat betekent in de praktijk en hoe het gedrag van die verschillende persoonlijkheidstypen eruit kan zien.

 

Dag 2

Introversie en Extroversie in interactie
Jij hebt bepaalde persoonskenmerken, maar alle andere aanwezigen in de situatie hebben dat ook. We kijken naar wie je tegenover je hebt en wat dat met jou doet. Op een interactieve manier proberen we ander gedrag en gespreksvormen uit waardoor je in contact blijft met jezelf als mens én als professional.

Introversie en Extroversie in de beroepscontext
Hoe lees jij, met jouw persoonlijkheidskenmerken, het gedrag van niet-horende tolkgebruikers? Welke beelden heb jij bij wat jouw klanten voor gedrag inzetten in tolksituaties? Interpreteert een meer extroverte tolk het gedrag van de ander anders dan een meer introverte tolk? Mag onze persoonlijkheid meespelen in interpretatie? Heeft dat gevolgen voor hoe jij je werk doet ten opzichte van hoe je collega daar mee omgaat? Welke regie mag en kan jij nemen vanuit jouw professionele rol

Deze training geef ik samen met Lianne Nap van In the Mirror

Timemanagement

Als je wilt leren hoe je meer in minder tijd doet, is dit GEEN training voor jou!

In deze training leer je waarom jij in je agenda bepaalde beslissingen neemt en hoe je dat anders zou kunnen doen, zodat je agenda niet ontploft.

Wat maakt dat jij bepaalde keuzes maakt? De één vindt het fijn om lekker door te kunnen werken zonder gestoord te worden terwijl de ander het heerlijk vindt om tussendoor iets anders te doen of de voortgang te bespreken met anderen en zo nieuwe ideeën op te doen. Dit heeft te maken met je persoonlijkheid. Welk voorkeursgedrag heb je en wat betekent dit in je agenda?

Hoe kun je activiteiten zo plannen dat je je werk af krijgt en het ook leuk blijft vinden?

Na deze training kun je die keuzes maken die passen bij jou en je activiteiten.

 

MEER WETEN?

neem contact op!