Evenwicht Trainingen

Training Coaching in het onderwijs

Hoe begeleid je leerlingen zo, dat zij zelf in staat zijn om keuzes te maken en hun leren meer in eigen hand kunnen nemen?

In flexibel onderwijs worden er steeds meer coachingsvaardigheden gevraagd van de docent. Het leerlinggericht lesgeven en begeleiden is op steeds meer scholen een speerpunt. De rol van coach verschilt nogal met de rol van docent.

Ik leer docenten hoe ze vanuit hun eigen talenten ook die kwaliteiten en competenties met plezier in kunnen zetten in hun coachgesprekken met de leerlingen.

DISC-training

Succesvolle mensen kennen hun eigen sterkten en mogelijkheden. Zij passen hun gedrag aan de situatie aan, kennen hun toegevoegde waarde in de interactie met hun omgeving, zoeken ondersteuning waar nodig en zijn in staat moeilijke situaties of conflicten het hoofd te bieden.

Het DISC-profiel geeft snel inzicht in waarom mensen doen wat zij doen en hoe het ook anders zou kunnen, gerelateerd aan de situatie. In de DISC-training leer je wie jij bent in de interactie met anderen en wat het effect is van jouw gedrag. Vooral ook hoe je ander gedrag in kunt zetten, zodat je zelf meer regie hebt over het eindresultaat.

Persoonlijke Kracht

Dat optimaal presteren in je werk hetzelfde zou zijn als continu 110% ergens voor gaan, is een illusie. Dat weet je. Je bent je bewust dat het op peil houden van je accu een noodzakelijkheid is, maar hoe vind je de balans tussen gas geven en rust houden? Hoe kun je stevig blijven staan binnen de hectiek van je omgeving?

Persoonlijke Kracht is een stevige en inspirerende training die je aanzet tot zelfreflectie.  Kortom: voor harde werkers die zich geconfronteerd zien met hoge eisen, lastige keuzes, vele taken en verantwoordelijkheden en het soms lastig vinden om hun accu op te laden.

De training Persoonlijke kracht gaat over werken en blijven werken vanuit je persoonlijke kracht. Wanneer je veerkrachtig en energiek in het leven staat, ben je een inspiratiebron voor jezelf en je (werk)omgeving. Zo leer je je tijd en kwaliteit optimaal gebruiken. Je hebt meer invloed op je eigen ontwikkeling en je creëert de mogelijkheid om een maximale bijdrage te leveren aan jouw organisatie.

Timemanagement

Er wordt in deze tijd nogal wat van ons verwacht. Iedereen is altijd maar druk, druk, druk. Dat is vaak ook het antwoord als je vraagt hoe het met iemand gaat.

Als je denkt in deze training te leren hoe je nog meer in minder tijd stopt, is deze training niets voor jou ;-).

Wat je in deze training leert is waarom je vanuit jouw specifieke persoonlijkheid bepaalde keuzes maakt en wat de consequenties daarvan zijn. En hoe je het anders kunt doen. Kortom hoe je regie kunt nemen en houden op je agenda.

Communicatie

Communiceren is een breed begrip en wij doen het allemaal de hele dag.

Ik bied, vaak incompany trainingen aan over o.a. feedback geven en ontvangen, communicatiestijlen, klantgericht communiceren en verbindend communiceren.

Iedere training wordt op maat gemaakt. De vraag is leidend voor het programma.

Het Ethisch Drieluik; Nascholing voor Tolken

Het Ethisch Drieluik is een nascholing voor tolken.

Of je nu tolk gebarentaal bent, schrijftolk of gesproken taaltolk: elke tolkopdracht is een aaneenschakeling van keuzes, interacties en beslissingen. Als je in functie bent, op je tolklocatie, ben je met veel dingen tegelijk bezig. Je hebt nauwelijks tijd om stil te staan bij de keuzes die je -bewust of onbewust- maakt. Je bent zelf immers onderdeel van de interactie. Je moet handelen, reageren en vooral: doorgaan. Je maakt je keuzes in een ‘split-second’. Dat moet ook. Daar ben je immers voor aangevraagd. 

De verscheidenheid aan tolksituaties vormt de basis voor een enorme hoeveelheid beslissingen per dag. Hoe neem je die beslissingen dan? Hoe kom je er überhaupt achter waarover je beslissingen moet nemen? En waarvoor?

Het nemen van beslissingen, van ethische beslissingen, is een complex proces. Dit proces is boeiend, kostbaar, en de moeite waard om langer bij stil te staan. Samen met Lianne Nap van In the Mirror geef ik module B van de nascholing Het Ethisch Drieluik. Daarin nemen we de tijd om stil te staan bij alles wat om een keuze vraagt in een tolksituatie. Dit doen wij d.m.v. het persoonlijkheidsprofiel DISC.

training

 • Coaching in het onderwijs
 • DISC-training
 • Persoonlijke kracht
 • Timemanagement
 • Communicatie
 • Het Ethisch Drieluik

Coaching

 • Executive coaching
 • Personal coaching
 • Transitie coaching
 • Teamcoaching
 • Intervisie

Advies & contact

MEER WETEN?

neem contact op!